Oppdrag

 

 

Oppdrag fullført i 2010:

 

Aldersbestemmelse av laks og sjøørret fra Numedalslågen i perioden 2007-2009 (fisketype, smoltalder, sjøalder).

Oppdragsgiver: Numedals-Laugens Brugseierforening v/ Nils Runar Sporan

 

Aldersbestemmelse og tilbakeberegning av vekst for ørret fra 7 vatn i Buskerud. Utarbeiding av prøvefiskerapport for alle vatna.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, v/ fiskeforvalter Erik Garnås

 

Aldersbestemmelse av laks fra Hustadvassdraget. Oppdragsgiver: Fræna kommune

 

 

image007

 

Oppdrag fullført i 2009:

 

Planlegging av nytt damanlegg i kulturlandskap i Biri. Oppdragsgiver: Jens Birk Rasmussen

 

Aldersbestemmelse og tilbakeberegning av vekst for 350 ørret fra 9 vatn i Buskerud. Utarbeiding av prøvefiskerapport for alle vatna.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, v/ fiskeforvalter Erik Garnås

 

Alderbestemmelse og tilbakeberegning av vekst for 32 ørret fra Åsvann i Vestfold.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestfold

 

Aldersbestemmelse av laks fra Hustadvassdraget. Oppdragsgiver: Fræna kommune

 

Oppdrag fullført i 2008:

 

Jegerprøvekurs i Ringebu. Oppdragsgiver: Ringebu jeger- og fiskerforening.

 

Aldersbestemmelse og tilbakeberegning av vekst for 284 ørret fra 14 vatn i Buskerud. Utarbeiding av prøvefiskerapport for alle vatna.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, v/ fiskeforvalter Erik Garnås

 

Viltkartlegging i Frei kommune. Oppdragsgiver: Frei kommune, v/ Aud Stølen

 

Skiundervisning i Espedalen. Oppdragsgiver: Dalseter Høyfjellshotell

Oppdrag fullført i 2007:

 

Aldersbestemmelse og prøvefiskerapport for Dokkvatnet, Gausdal kommune. Oppdragsgiver: Tore Bjørnsgård.

 

Aldersbestemmelse, tilbakeberegning av vekst og utarbeiding av prøvefiskerapport for 4 vatn i Andebu og Lardal kommuner.

Oppdragsgiver: Svartåakomiteen

 

Jegerprøvekurs i Ringebu. Oppdragsgiver: Ringebu jeger- og fiskerforening.

 

Aldersbestemmelse av laks fra Hustadelva. Oppdragsgiver: Fræna kommune, v/ Harry Hestad

 

Guiding i Espedalen, Gausdal. Oppdragsgiver: Ruten fjellstue

 

Driftsplan for Hustadvassdraget, Fræna. Oppdragsgiver: Ytre Fræna grunneigarlag og Hustad elveeigarlag.

 

Aldersbestemmelse, tilbakeberegning av vekst og utarbeiding av prøvefiskerapport for 150 ørret og sik fra 10 vatn i Buskerud.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, v/ fiskeforvalter Erik Garnås.

Oppdrag fullført i 2006:

 

Aldersbestemmelse av laks og sjøørret fra Numedalslågen i perioden 2004-2006 (fisketype, smoltalder, sjøalder).

Oppdragsgiver: Numedals-Laugens Brugseierforening v/ Nils Runar Sporan

 

Prøvefiske i Øvre Maridammen, Gjøvik kommune. Oppdragsgiver: Biri jeger- og fiskerforening og Biri grunneierforening.

 

Kartlegging av ferdselshindre i strandsonen i Frei og Kristiansund kommuner.

Oppdragsgiver: Frei og Kristiansund kommuner

 

Driftsplan for Bondalselva, Ørsta. Oppdragsgiver: Bondalen elveeigarlag, v/ Sverre Moe

 

Aldersbestemmelse, tilbakeberegning av vekst og utarbeiding av prøvefiskerapport for 380 ørret og 50 sik fra 9 vatn i Buskerud.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, v/ fiskeforvalter Erik Garnås.

 

Jegerprøvekurs for Lillehammer jegerklubb.

Oppdragsgiver: Lillehammer jegerklubb.

Oppdrag fullført i 2005:

 

Skjellanalyser av ørret og prøvefiskerapport for Hundsem, Hemsedal.

Oppdragsgiver: Hemsedal JFF, v/ Magne Thorseth

 

Aldersbestemmelse og tilbakeberegning av vekst for 200 ørret fra Sønstevatn, Buskerud.

Oppdragsgiver: Numedalsverkene, v/ Hans Harald Karlsen

 

Aldersbestemmelse, tilbakeberegning av vekst og utarbeiding av rapport med biologisk status

for fisk i 14 vatn i Buskerud.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, v/ fiskeforvalter Erik Garnås.

 

Jegerprøvekurs for Lillehammer jegerklubb.

Oppdragsgiver: Lillehammer jegerklubb

 

Statusrapport fra kalkingsprosjektet i Buskerud. Vurdering av effekten av kalking på fiskebestander i 52 innsjøer.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Buskerud, v/ fiskeforvalter Erik Garnås.

 

Viltkartlegging i Eide kommune (fugl, pattedyr, amfibier og krypdyr).

Oppdragsgiver: Eide kommune, v/ Gunnar Lindseth

 

image010

Kongeørn – Foto: Atle Moen

 

Oppdrag fullført i 2004:

 

Driftsplan for Åroselva, Røyken kommune.

Oppdragsgiver: Åros Elveeierlag, v/ Sigmund Fauske

 

Aldersbestemmelse av 47 ørret fra Damtjern i Nore og Uvdal kommune.

Oppdragsgiver: Nore og Uvdal kommune v/ Svein Erik Lund

 

Viltkartlegging i Fræna kommune (fugl, pattedyr, amfibier og krypdyr).

Oppdragsgiver: Fræna kommune, v/ Kjell Lode og May Britt Bjerke

 

Friluftskart Sylteosen og omegn, Fræna kommune.

Oppdragsgiver: Sylte og Moen elveeigarlag, v/ Ole Syltebø

 

Registrering av biologiske verdier i Gryta, Gausdal kommune, i forbindelse med søknad om bygging av mikrokraftverk. Oppdragsgiver: Arnt Flutuen

 

Aldersbestemmelse av 47 laks fra Sylte-/Moaelva (fisketype, smoltalder, sjøalder).

Oppdragsgiver: Sylte og Moen elveeigarlag, v/ Ottar Moen.

 

Aldersbestemmelse, tilbakeberegning av vekst og utarbeiding av rapport med biologisk status for fisk i

7 vatn i Buskerud.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, v/ fiskeforvalter Erik Garnås.

 

Tilbake

 

Oppdrag fullført i 2003:

 

Aldersbestemmelse og tilbakeberegning av vekst for 110 ørret fra Sønstevatn, Buskerud. Oppdragsgiver: Numedalsverkene, v/ Hans Harald Karlsen

 

Registrering av biologiske verdier i Haukåa, Gausdal kommune, i forbindelse med utbygging av mikrokraftverk. Oppdragsgiver: Ole Petter Helleberg

 

Konsekvensutredning av ny vegforbindelse mellom Olstad og Skei i Gausdal kommune. Samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser. Oppdragsgiver: Gausdal kommune, v/ Tord Kristian Rindal

 

Forvaltningsplan for innsjøen Skjervangen, Nordre Land.

Oppdragsgiver: Nils Arve Frøisland, grunneier i Torpa, Nordre Land

 

Aldersbestemmelse av 373 laks og 16 sjøørret fra Numedalslågen (fisketype, smoltalder, sjøalder). Oppdragsgiver: Numedals-Laugens Brugseierforening v/ Nils Runar Sporan

 

Aldersbestemmelse, tilbakeberegning av vekst og utarbeiding av rapport med biologisk status for fisk i 17 vatn i Buskerud.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, v/ fiskeforvalter Erik Garnås.

 

Konsekvensutredning for naturgrunnlaget i forbindelse med ny reguleringsplan for Nesttun sentrum, Bergen kommune. Oppdragsgiver: Bergen kommune; Miljø, byutvikling og tekniske tjenester. Planavdelingen, v / Gyda Strømmen.

 

Oppdrag fullført i 2001 og 2002:

 

Kartlegging av biologisk mangfold i ferskvann i Inderøy kommune.

Oppdragsgiver: Inderøy kommune, v/ Svein Berfjord

 

Aldersbestemmelse og tilbakeberegning av vekst for laks- og aureyngel fra Nåsvassdraget.

Oppdragsgiver: Asplan Viak Sør AS, v/ Pernille D. Bruun.

 

Utarbeidelse av ny kalkingsplan for grensevassdragene til Sverige. Statusrapport for grensevassdragene til Sverige, vår 2002.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, v/ fiskeforvalter Tore Qvenild.

 

Aldersbestemmelse, tilbakeberegning av vekst og utarbeiding av vekstkurver for 320 fisk fra 12 vatn i Buskerud.

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, v/ fiskeforvalter Erik Garnås.

 

Elfiske i Skjervungsbekken, Nordre Land. Estimering av gytebestand, aldersbestemmelse av gytefisk og ungfisk.

Oppdragsgiver: Nils Arve Frøisland, grunneier i Torpa, Nordre Land.

 

 

Tilbake