Naturkonsult DA

 

Virksomhet

Naturkonsult DA ble startet opp i juni 2001 av Geir Moen og Tor Taraldsrud. Vår forretningsidé er å utføre konsulenttjenester innen naturforvaltning og drive kunnskapsformidling innen friluftsliv og naturlære

 

Naturforvaltning innbefatter et vidt spekter av arbeidsområder. For å kunne tilby våre kunder spisskompetanse fra ulike områder innen naturforvaltning, har vi knyttet oss til et bredt kontaktnett av potensielle medarbeidere. Disse vil vi kunne benytte oss av ved behov.

 

Kunder

Vi har oppdragsgivere fra både offentlig forvaltning (kommuner, fylkesmenn), næringsliv (kraftleverandører, bedrifter) og private lag og foreninger (grunneiere, JFF m. fl.)

 

Gjennomføring

Oppdrag gjennomføres i samarbeid med kunden

Ved store tverrfaglige prosjekter har vi flere aktuelle samarbeidspartnere, som vi kan benytte oss ved behov

Vi har integritet i forhold til ulike økonomiske og politiske interesser

Vi leverer produkt av høy kvalitet