Naturkonsult DA driver konsulentvirksomhet og rådgivning innen naturforvaltning.