Naturkonsult DA

 

 

v     Tor Taraldsrud

v     Geir Moen

 

 

Tor Taraldsrud

 

Tor er prosjektkoordinator i Naturkonsult DA.

Han er utdannet naturforvalter fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) i 2001, med spesialfelt innen vilt-, fiske- og utmarksforvaltning.

 

Tor har flere års erfaring med prosjektledelse innen konsekvensutredninger, fiskeundersøkelser og driftsplanlegging.

 

 

Hovedoppgave:

Fiskepredasjon og kannibalisme hos ørret (Salmo trutta L.) fra mindre elver i Oppland fylke.

 

E-post:         tor.taraldsrud@naturkonsult.no

Tlf:              48190145 / 61265551

 

 

 

Geir Moen

 

Geir er daglig leder i Naturkonsult DA

Han er utdannet naturforvalter fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) i 2001.

Spesialfelt innen vilt- og fiskeforvaltning.

Lektorutdannet innen naturfag og naturbruk, 2002.

 

Geir har flere års erfaring med prosjektledelse innen kartlegging av biologisk mangfold, konsekvensutredninger og fiskeundersøkelser.

 

 

 

Hovedoppgave:

Fiskeetende fisk, laksender (Mergus merganser) og sil (Ammodytes sp.) i munningen av Tana; betydning for predasjon på smolt av atlantisk laks (Salmo salar)

 

E-post:         geir.moen@naturkonsult.no

Tlf:             97199829